HomeOnze praktijkSpecialismenVergoedingenNieuwsAfspraak makenContact

Home >

Privacy Policy

Van Olffen manuele therapie & fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Olffen manuele therapie & fysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Doel: vastleggen van NAW-gegevens, BSN, geboortedatum voor identificatie en gegevensverkeer met verwijzers en ter financiële afhandeling.

Doel: vastleggen van op onderzoek/behandeling gerichte gegevens, voor dossiervorming/zo nodig verslaglegging met verwijzers en/of waarneming.

Als Van Olffen manuele therapie & fysiotherapie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens via de website of via mailadres info@vanolffenfysio.nl  of  telefonisch 0341-554090.

Bezoekadres

Gezondheidscentrum Ermelo
Julianalaan 49, 3851RA Ermelo (1e verdieping)
0341-554090
info@vanolffenfysio.nl