HomeOnze praktijkSpecialismenVergoedingenNieuwsAfspraak makenContact

Home > Specialismen > Kinder- manueeltherapie

Kinder-manueeltherapie (0-18 jaar)

Kinder-manueeltherapie (0-18 jaar)

Functiestoornissen in het bewegingsapparaat kunnen bij alle kinderen tussen de 0 en 18 jaar voorkomen. Denk aan valpartijen of tijdelijk anders bewegen bijvoorbeeld in de herstelfase na een botbreuk. Als kinder-manueeltherapeut ben ik geschoold om deze functiestoornissen op te heffen en ik werk daarbij samen met kinderfysiotherapeuten om voor eventueel noodzakelijke nabehandelingen af te stemmen of om goed door te verwijzen.

Een bijzondere vorm van manuele therapie wordt toegepast op zuigelingen die een beperking hebben in het functioneren van hun nekje. Bestaat er een vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis in het nekje, dan volgt op zeer korte termijn specifiek bewegingsonderzoek bij uw baby. Indien een beperking wordt geconstateerd kan ik uw kindje meteen behandelen. Is het vermoeden onjuist, dan volstaat een advies of volgt doorverwijzing naar kinderfysiotherapeut of huisarts.

Behandeltraject

Gemiddeld zijn drie behandelingen nodig om de beperkte nekfunctie te herstellen. Ik gebruik veilige, zachte technieken. Van u als ouder wordt een actieve aanwezigheid gevraagd om de omstandigheden voor uw baby of kind zo prettig mogelijk te maken.

Kwaliteit

Manuele therapie bij zuigelingen wordt in Nederland toegepast door een manueeltherapeut die zijn opleiding bij de EWMM heeft genoten. De EWMM is een Europese werkgroep van artsen en manueel geneeskundigen/therapeuten, die zich intensief bezighouden met zuigelingenorthopedie en manuele therapie bij kinderen. Ook de grondlegger van manuele therapie bij kinderen, Heiner Biedermann, maakt hiervan deel uit.

Risico’s?

Binnen het Nederlandse register voor kinder-manueeltherapeuten zijn de afgelopen 18 jaar geen negatieve bijwerkingen opgetreden bij behandelingen van zuigelingen. Ook bij wetenschappelijk onderzoek werden geen bijwerkingen vastgesteld.

Meer informatie?  http://www.ewmm.net

Bezoekadres

Gezondheidscentrum Ermelo
Julianalaan 49, 3851RA Ermelo (1e verdieping)
0341-554090
info@vanolffenfysio.nl